De tentoonstellingen Urgent Conversations: Athens–Antwerp en Dringende Gesprekken: Antwerpen – Athene zijn een samenwerking tussen het EMST en het M HKA, een theoretische en visuele dialoog tussen de werken uit de collecties van beide musea. Meer dan 70 werken worden samengebracht in 22 thematische clusters.

28.04.2017 - 07.01.2018        

M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen - Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen

EMST, National Museum of Contemporary Art - Kallirrois Avenue & Amvr. Frantzi Str., Athens 11743

Urgent Conversations Athens - Antwerp

 dsc0435 (c)image: National Museum of Contemporary Art (EMST), Athens
Aspects of racism II, 1970
Sculptuur , 15 x 125 x 30 cm
plaster

In 1970 bevindt Caniaris zich in Parijs. In het licht van zijn historische tentoonstelling in de New Gallery van Athene, waar hij werken tentoonstelde met symbolische en politieke inhoud als aanklacht tegen de militaire dictatuur van geweld en onvrijheid, werkt hij verder op dezelfde manier en gebruikt hij gips als zijn belangrijkste materiaal. Geleidelijk aan begint de betekenis van zijn werk – dat al lang afstand heeft gedaan van Griekenland en de omstandigheden waarin het gecreëerd werd – te veranderen en te ontwikkelen, echter wel nog steeds binnen het kader van Caniaris’ “sociaal betrokken” kunst. De artiest, die zich de geldende sociopolitieke problemen erg aantrok, haalt bepaalde aspecten van racisme aan in zijn werk. Hieruit volgt wat later zijn emblematisch verzameld werk Immigrants.

 

Eleni Ganiti, EMST